• MAD Gaze 发布 MR 智能眼镜 GLOW!

    MAD Gaze 发布 MR 智能眼镜 GLOW!

    MAD Gaze 发布 MR 智能眼镜 GLOW!,MAD Gaze 于 9 月 2 日在众筹网站 Kickstarter 发布 2019 年最新款 MR(混合现实)智能眼镜 GLOW。这款全新的消费级产品拥有视场角 45°/53° 两款。GLOW 系列拥有太阳眼镜外观、 6 种颜色、2 款光学显示屏的...

    2022-11-11 421